İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Dergide çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce  makaleler yayımlanır. Derginin yayın konularını Yönetim Organizasyon, Muhasebe Finansman, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Pazarlama, Uluslararası İktisat, Politik İktisat, Turizmdir. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi yılda dört kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir “hakem kurulu” mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergi çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır.

Yayınlanması için gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Dergi online çalışmakta olup makalelerin değerlendirme süreci en fazla 2 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler derginin web sayfasında, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla  yayınlanmaktadır. Yayına kabul gerçekleştiği andan itibaren yazarın isteği söz konusu ise editörce imzalanmış bir kabul belgesi gönderilmektedir.

ISSN: 2147-804X


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dergi Ana Sayfa Görseli

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 7, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Makaleler

Ekonomik Krizlerin Türkiye'nin Dış Ticareti ve Rekabet Gücü Üzerine Etkisinin Ekonometrik Analizi PDF
Hüseyin Uslu 1-18
Kırılgan Beşli Ülkelerde Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi PDF
Yeşim Helhel 19-29


ISSN: 2147-804X